bmwmm

PROFESIONÁLNÍ VÝMĚNA

            OLEJE V PŘEVODOVCE

Potřebuji výměnu oleje s výplachem? Fungováním agregátů se oleje opotřebUjí, dochází ke snížení jejich viskozity oxidací a znečištění mikročásticemi otěrem součástí, které postupně zanášejí filtr oleje.Včasná výměna filtru a olejové náplně v převodovce a servořízení vede ke správné funkci agregátů a přispívá ke značnému prodloužení životnosti, obzvláště při častém provozu na dálnici, sportovní jízdě, nebo časté jízdě s nákladem či přívěsem.Při výměně klasickým způsobem, bez výplachu dojde k výměně pouze cca. 60% olejové náplně. Interval výměny oleje je po 30.000 až 60.000 km

  • tree() was called without $idr, probably unspecified some tag

PROFESIONÁLNÍ VÝMĚNA OLEJE V PŘEVODOVCE